Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
58 / 2019 privind aprobarea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării unui imobil aflat în proprietatea comunei Podoleni 2019-07-18
57 / 2019 pentru modificarea Hotărârii nr. 25/2019 privind aprobarea bugetului comunei Podoleni pentru anul 2019 2019-07-18
56 / 2019 pentru aprobarea contractului privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public 2019-07-18
55 / 2019 privind aprobarea contractului de vânzare-cumpărare corpuri iluminat public 2019-07-18
54 / 2019 privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMŢ” în vederea exercitării votului 2019-07-18
53 / 2019 privind aprobarea execuţiei bugetului pentru trimestrul II - 2019 2019-07-18
52 / 2019 privind rectificarea bugetului comunei Podoleni pentru anul 2019 2019-07-11
51 / 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizare drumuri de interes local, comuna Podoleni, judeţul Neamţ” Având în vedere prevederile: 2019-06-27
50 / 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie „Reţea gaze naturale în comuna Podoleni, judeţul Neamţ” 2019-06-27
49 / 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie „Modernizarea şi eficientizarea sistemului de iluminat public din comuna Podoleni, judeţul Neamţ” 2019-06-27
48 / 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi ai obiectivului de investiţie „Reabilitare Şcoală primară Negritești, comuna Podoleni, județul Neamț” 2019-06-27
47 / 2019 pentru modificarea Hotărârii nr. 13 din 28 februarie 2019 privind aprobarea organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii 2019-06-27
46 / 2019 privind stabilirea componenţei echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică 2019-06-27
45 / 2019 privind aprobarea contractului „Amenajare şanţ betonat pe strada Bociuleşti” 2019-06-13
44 / 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi ai obiectivului de investiţie „REABILITARE GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 3, COMUNA PODOLENI, JUDEŢUL NEAMŢ” 2019-06-05
Galerie Foto Carte de oaspeți

Vremea

Calendar