Economia

1. Modul de utilizare a terenului

 • suprafaţa agricolă totală: 3553 ha
 • păduri: 90 ha

 

2. Agricultura

 

Tipuri de terenuri agricole:

 • Teren arabil: 2723 ha
 • Fâneţe: 107 ha
 • Păşuni: 669 ha

 

Tipuri de culturi (suprafeţe cultivate / producţii medii la hectar):

 • Grâu: 1000ha, 15t/ha
 • Secară: 700 ha, 1t/ha
 • Porumb: 1500 ha, 700 kg/ha
 • Cartofi: 100 ha
 • Floarea - soarelui: 70 ha
 • Legume: 70 ha

 

3. Pomicultură: 4 ha


4. Viticultură: 13 ha

 

5. Creşterea animalelor (număr de capete)

 

Cai Bovine Ovine Porcine Caprine Păsări Stupi
245 1520 1460 655 65 14500 80


6. Silvicultura: 90 ha, proprietatea statului - Ocolul Silvic Gîrcina

 

7. Meşteşuguri populare

 • Tradiţionale: ţesut;
 • Contemporane

 

8. Activităţi industriale

 • Industrie alimentară:
 • Industria lemnului:
 • Alte ramuri industriale

 

9. Activităţi turistice

 • Unităţi de tip hotel: nu
 • Unităţi de tip cămin: 1
 • Pensiuni agro-turistice: nu

 

10. Posibilităţi deosebite de folosire a resurselor: există un potenţial şi disponibilitate de prelucrare primară şi avansată a resurselor agricole;

Înapoi


Galerie Foto Carte de oaspeți

Vremea

Calendar